• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: 0,00 
  • No products in the cart.
View Cart
Subtotal: 0,00 

Polityka zwrotów

Termin Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Procedura Aby skorzystać z przysługującego prawa, Klient musi o tym poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres biuro@bike4u.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Outlet Point S.C.ul. Zagórska 156A, 42-680 Tarnowskie Góry.

Zwrot towaru Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Spółkę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Spółki, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Spółka upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.
Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres dowolnego Outletu z dopiskiem „Zwrot towaru”. Formularz zwrotu można pobrać w formacie PDF. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość produktu oraz naliczony w ramach zamówienia koszt dostawy do Klienta. Wyjątkiem są dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep. Płatności powinny zostać zwrócone przez sprzedawcę w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Wartość zakupionego towaru zostanie zwrócona: Przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta (w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat)  lub przekazem pocztowym pod adres wskazany przez Klienta (w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat). Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, a następnie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie jest możliwe są opisane szczegółowo w regulaminie Spółki § 15. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Konsultantem pod numerem tel. +48 500 165 916.

REKLAMACJE

PROCEDURA REKLAMACJI RĘKOJMIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać w formacie WORD lub PDF. Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie:

  • e-mailem na adres biuro@bike4u.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Outlet Point S.C.ul. Zagórska 156A, 42-680 Tarnowskie Góry
  • lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu +48 500 165 916.

Formularz reklamacji można pobrać w formacie PDF. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Działu Zwrotów i Reklamacji skontaktuje się z klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania. Po ustaleniu konieczności zwrotu reklamowanego towaru do magazynu Bike4u pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia działań związanych z odesłaniem produktu. Sprzedawca umożliwia zamówienie kuriera na koszt sklepu pod warunkiem spełnienia przez klienta określonych warunków, tj. zabezpieczenia towaru na czas transportu, przygotowania przesyłki do odbioru w wyznaczonym terminie oraz dostarczenia przesyłki paletowej/wielkogabarytowej na samochód kuriera. W celu jednoznacznej identyfikacji zwróconego towaru sugerujemy dołączenie do reklamowanej przesyłki kserokopii faktury zakupu. Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żądania klienta uznaje się za uzasadnione. Warunki rozpatrywania reklamacji określone są szczegółowo w regulaminie Spółki § 12 (konsumenci) oraz § 11 (przedsiębiorcy).

Scroll to top