Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier DPD - fitness) już od 5 000,00 zł.
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym www.bike4u.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W przypadku, gdy zamawiającym jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli przepisy "Regulamin zamówień dla konsumentów" nie stanowią inaczej.
 3. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Sklep internetowy  dokłada wszelkich starań dotyczących tego, aby prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące  prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów, jednak sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

II. Ceny i oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego, części oraz akcesoriów.
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
 3. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji do czasu dostarczenia zamówionego towaru do Kupującego. Wszystkie ceny na sklepie www.bike4u.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 4. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

III. Zamówienia

III a. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem procedury zakupowej dostępnej pod adresem internetowym www.bike4u.pl, drogą e-mailową biuro@ag-motors.pl lub telefonicznie +48 602466502.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podania  prawdziwych danych teleadresowych – jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem www.bike4u.pl. W przypadku zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu ( po godz. 1600) przystąpienie do ich realizacji nastąpi w następnym dniu roboczym. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1600.
 5. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji, a następnie informuje Kupującego, najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, o przyczynach, z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego przedstawionych przez Sklep internetowych warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem zamówienia pierwotnie złożonego przez Kupującego.
 6. Zamówienia złożone na odrębnym zgłoszeniu traktowane będą jako odrębne zamówienia.

III b. Dostępność towaru

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 2. Obsługa Sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Z powodu jednak sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce, gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny, gdy w krótkim okresie czasu wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W tym wypadku zamówienia będą realizowane wg kolejności ich wpływania.
 3. W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Kupującego o możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania), a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach – wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.

III c. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są wg kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
 2. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane.
 3. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostaną one doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Kupującemu zamówionych przez niego produktów obciążają Kupującego.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym przesyłka zostanie wysłana nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy czym Sklep internetowy podejmuje wszelkie starania, aby wysyłka została nadana następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

IV. Zapłata i wysyłka

 1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować w następujący sposób:
 1. korzystając z systemu płatności elektronicznych PayU przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego (wszystkie produkty);
 2. korzystając z systemu ESERVICE przy użyciu karty płatniczej (wszystkie produkty);
 3. przelewem elektronicznym - przedpłata na konto (wszystkie produkty);
 4. za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dot. rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, części i akcesoriów).
 1. Wybór formy zapłaty należy do Kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).
 1. W przypadku płatności kartą płatniczą zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie autoryzacji transakcji, natomiast przy przelewie w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność elektroniczną, a zamówiony produkt będzie niedostępny na stanie magazynowym – wtedy pracownik Sklepu internetowego informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, a Kupujący  podejmuje decyzje, czy czeka aż produkt będzie dostępny, czy rezygnuje z zamówienia. W razie rezygnacji wpłacona kwota zostanie odesłana na numer konta podany przez Kupującego.
 1. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę, świadczącą na rzecz Sklepu internetowego usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.
 1. Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez Sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
 1. Koszt wysyłki rowerów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, sprzętu fitness, zabawek, ogumienia, części i akcesoriów pokrywa Kupujący.
 1. Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego i  jest zgodny cenami firm świadczących usługi przewozowe. 
 1. Do każdego sprzedanego towaru standardowo dołączana jest faktura VAT, która jest dowodem zakupu w Sklepie internetowym oraz karta gwarancyjna.
 1. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku realizacji części zamówienia (brak dostępności części zamówionych towarów), faktura VAT wystawiona jest po uzgodnieniu z Kupującym zakresu realizacji niekompletnego zamówienia.

V. Zwrot towaru

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do Kupującego oraz oświadczenie Kupującego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.
 4. Ważne jest, aby Kupujący podczas odbierania towaru zwrócił szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się, aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej. W takim wypadku Kupujący winien skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, informując o odmowie podjęcia uszkodzonej przesyłki, bądź o sporządzeniu protokołu uszkodzeń w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
 5. Sklep internetowy po zbadaniu szkody w przewozie stosownie do okoliczności wyśle ponownie zamówiony produkt lub wymieni uszkodzony towar bądź też obniży cenę – stosownie do uszkodzenia jakie nastąpiło w czasie przewozu.
 6. W przypadku braku niemożliwości zastosowania pkt 5 powyżej (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep internetowy zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

VII. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.
 2. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.
 4. Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się w dokumencie gwarancji.
 5. Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
 6. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
 7. Reklamacje można zgłaszać w formie

a) telefonicznej lub e-mailem:

 - serwis rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego +48 602466502 biuro@ag-motors.pl;

b) pisemnej:

 1. AG-MOTORS Sp. z o.o., Podgrodzie 34b, 39-200 Dębica
 2. W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Przesłać wypełniony formularz reklamacyjny.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane  i chronione na zasadach wynikających z przepisów rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Podanie tych danych osobowych w procesie rejestracji bądź zakupu produktu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.   Podanie danych osobowych jest warunkiem zarejestrowania Klienta jako użytkownika sklepu, a także warunkiem zawarcia umowy sprzedaży zamawianego przez Klienta produktu na stronie sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia Klienta,  a w konsekwencji powoduje, że umowa sprzedaży zamawianego produktu nie zostanie zawarta.
 3. Z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 4, dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane  tylko i wyłącznie dla celów realizacji procesu zamówienia oraz na potrzeby wykonania umowy sprzedaży i wszelkich roszczeń ze sprzedażą związanych , w tym w szczególności do wysyłania zamówionego towaru. Dane te będą przechowywane do chwili wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej przy udziale sklepu umowy sprzedaży produktu.
 4. Dane  osobowe  nie będą w żaden sposób  przetwarzane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych, chyba że Klient  wyraził na to uprzednią  i oddzielną  pisemną zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych następuje poprzez akceptację w formularzu rejestracyjnym i jest całkowicie dobrowolne. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby administratora danych i nie będą udostępniane innym pomiotom. Nie wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych nie powoduje żadnych konsekwencji dla Klienta, w szczególności wyrażenie tej zgody nie jest konieczne dla celów realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech lat od dnia udzielenia zgody.
 5. AG Motors z siedzibą w Podgrodziu jako administrator danych informuje, że każdy Klient,  który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji  danych. Dostęp do danych osobowych  następuje poprzez panel użytkownika, pod adresem:http://bike4u.pl/pl/login  . Klient ma w każdym czasie możliwość – także poprzez złożenie stosownego wniosku w formie mailowej  na adres podany poniżej w pkt. 10 - żądania sprostowania, danych osobowych, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania , oraz  wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Klient ma także prawo do żądania przenoszenia swoich  danych osobowych  na innych administratorów, w tym prawo do:

         a/  otrzymania swoich  danych osobowych od administratora  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych;

         b/ żądania, przesłania swoich danych osobowych bezpośrednio innemu  administratorowi danych, jeżeli przesłanie tych danych jest technicznie możliwe.

 1. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie jego  danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 a/  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez administratora AG Motors Sp. z o.o. z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. powołanego powyżej w ust. 1.
 4.   Dane kontaktowe administratora danych:

adres: Podgrodzie 34b, 39-200 Dębica

adres poczty @mail: biuro@ag-motors.pl

telefon:+48(14) 658 40 30

 1. AG Motors Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, o których  mowa w art. 12 ust. 2 pkt. f/ Rozporządzenia, w szczególności nie profiluje danych w rozumieniu  art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który rozstrzyga wniesioną skargę w drodze decyzji administracyjnej.

  [1] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Pliki do pobrania

zgloszenie_reklamacyjne.xls

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ DLA KONSUMENTÓW

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu służą zapewnieniu praw Kupującego jako Konsumenta i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych przez Konsumentów.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu sprzedaży drogą elektroniczną.
 3. Sprzedaż wysyłkowa na podstawie niniejszego regulaminu realizowana jest przez AG-MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (39-200), pod adresem: Podgrodzie 34b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000343691, NIP: 8722361970, REGON: 180504689, zwanym dalej Sklepem internetowym.
 4. Konsument może kontaktować się ze Sklepem internetowym za pomocą poczty elektronicznej: biuro@ag-motors.pl oraz telefonicznie pod numerami: 602466502.
 5. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami oraz opłata za usługi pocztowe związane z dostawą przesyłki podana jest szczegółowo na stronie internetowej Sklepu internetowego, na której dokonywany jest zakup towaru. Towary opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, a podana cena uwzględnia podatek VAT według stawki z chwili złożenia zamówienia.
 6. Za zamówiony towar konsument zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, jeżeli sprzedaż dokonywana jest w trybie przedpłaty. Za datę zapłaty w takim wypadku uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego (przelew bankowy) bądź moment autoryzacji transakcji (karta płatnicza).
 7. Za moment wydania towaru uważa się wydanie go przez przewoźnika konsumentowi.
 8. Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar bez wad. Konsumentowi przysługuje prawo reklamacji zakupionego towaru z powodu ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej (rękojmia za wady). Celem skutecznego złożenia reklamacji Konsument obowiązany jest udowodnić fakt zakupu towaru w Sklepie internetowym, przede wszystkim za pomocą faktury VAT lub paragonu.
 9. Uprawnienia z tytułu rękojmi (Art. 560. Kodeksu cywilnego)

§ 1.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3.  Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4.  Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów:

            a) jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

            b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

            a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

            b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1.  Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z poniższego formularza, nie jest to jednak obowiązkowe:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRESAT: AG-MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (39-200), pod adresem: Podgrodzie 34b

 

Ja/My(*) ….................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)........................................................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ….......................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data ….....................................................................................................................................

 

ZWROT PROSZĘ PRZELAĆ NA KONTO: _____________________________ (nr konta).

_______________

PODPIS i DATA

 

- niepotrzebne skreślić.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez ten sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy ponosi on koszty przesyłki towaru do siedziby Sklepu internetowego.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest:

a) towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta   lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 1.  W stosunku do Konsumentów nie są wiążące następujące postanowienia Regulaminu sprzedaży drogą elektroniczną:

a) "Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień   wzbudzających wątpliwości";

b) "Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów
do góry
Przejdź do porównywarki
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl